Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Gepubliceerd op 02-07-2015

2015-07-02

Statenklacht

betekenis & definitie

Een statenklacht is een klacht tegen een staat ingediend door een andere staat of staten.

Verscheidene internationale verdragen voorzien in de mogelijkheid voor het indienen van een statenklacht, bijvoorbeeld bij het comité van staatshoofden, het Internationale Hof van Justitie, het Europese Hof voor Mensenrechten of het Inter-Amerikaanse Hof (Amerikaans Verdrag). Vaak is het de mogelijkheid tot het indienen van een statenklacht gebonden aan een facultatief protocol. Naast het recht van de statenklacht bestaat een individueel klachtrecht.