Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Exploitatierekening

betekenis & definitie

Een exploitatierekening is een overzicht van de over een bepaalde periode of binnen een bepaald project behaalde resultaten van een onderneming. De exploitatierekening is een vast onderdeel van de jaarrekening.

Onderneming, verenigingen, stichtingen en andere instellingen zoals (semi)overheidsinstanties, zijn verplicht om ieder jaar een jaarrekening op te stellen. Een vast onderdeel hiervan is de zogenaamde exploitatierekening. Hierin worden alle kosten en opbrengsten van een onderneming weergegeven voor een bepaalde periode of voor een bepaald project. Een exploitatie is zo een middel om snel inzicht te krijgen in de geldstromen binnen een onderneming.

Een exploitatierekening wordt doorgaans opgesteld of gecontroleerd door een account. Het opstellen van een dergelijk financieel rapport is namelijk veelal een complexere aangelegenheid dan op het eerste gezicht lijkt. Men moet niet alleen alle kosten en opbrengsten van een onderneming rapporteren, maar bijvoorbeeld ook rekening houden met de afschrijving van productiemiddelen of andere activa.

In veel gevallen bestaat een jaarrekening uit een exploitatierekening en een balans. Waar de exploitatierekening een overzicht is van alle kosten en opbrengsten, is de balans een momentopname die de activa tegenover de passiva zet. Oftewel, de bezittingen en de schulden van een onderneming.