Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Winst- en verliesrekening

betekenis & definitie

Een winst- en verliesrekening is een overzicht van alle kosten en opbrengsten die een instelling maakt tijdens een bepaalde periode of voor een bepaald project. De winst- en verliesrekening is een onderdeel van de jaarrekening.

Instellingen zoals ondernemingen, (semi)overheidsinstanties, stichtingen en verenigingen maken geregeld een winst- en verliesrekening op. In een winst- en verliesrekening wordt een overzicht gegeven van alle uitgaven en opbrengsten gedurende een bepaalde periode. Het is ook mogelijk om een winst- en verliesrekening op te stellen voor een specifiek project, zodat er een duidelijk overzicht ontstaat van alle kosten en opbrengsten tijdens dit project.

Het opstellen van een winst- en verliesrekening is een veel gevallen een gecompliceerdere da dat het vooraf lijkt. Er moet namelijk verder gekeken worden dan alleen de directe opbrengsten en kosten. Zo moet er bij de kosten bijvoorbeeld ook rekening gehouden worden met afschrijvingen op goederen of productiemiddelen. Het ook voorkomen dat er bij het opstellen van de opbrengsten rekening gehouden moet worden met goodwill. Het opstellen van een winst- en verliesrekening is in veel gevallen dus meer dan een optelsom van inkomsten en uitgaven.

De winst- en verliesrekening is samen met de balans, en eventueel een kasstroomoverzicht, een onderdeel van de jaarrekening. Het verschil tussen de winst- en verliesrekening en de balans is het feit dat de balans een momentopname is, terwijl de winst- en verliesrekening juist een overzicht van geldstromen in een bepaalde periode weergeeft.