Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Minimumwaarderingsregel

betekenis & definitie

De minimumwaarderingsregel is een richtlijn in de accounting die stelt men bij het waarderen van activa altijd moet uitgaan van de aanschafprijs van deze activa. De minimumwaarderingsregel wordt uit voorzichtigheidsoogpunt nagestreefd.

Binnen de accounting zijn er enkele richtlijnen die een accountant kan gebruiken bij het opstellen en controleren van financiële rapporten. Een van deze richtlijnen is de zogenaamde minimumwaarderingsregel. Deze regel stelt kort gezegd dat bij de waardering van activa altijd moet worden uitgegaan van de aanschafprijs of, indien deze beschikbaar is, de directe marktwaarde. Activa zijn alle bezittingen van een onderneming of instelling.

De minimumwaarderingsregel heeft als doel om voorzichtigheid te bieden bij het opstellen van een balans of resultatenrekening. Indien men activa op hogere waarde schat dan dat deze daadwerkelijk zijn, geeft dit een vertekend beeld van de balans tussen activa en passiva. Hierdoor kunnen de prestaties van een onderneming een stuk rooskleuriger dan ze in de werkelijkheid zijn.