Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Liquiditeitsbudget

betekenis & definitie

Een liquiditeitsbudget is een overzicht van alle uitgaven en inkomsten van een onderneming voor een toekomstige periode. Het liquiditeitsbudget heeft altijd betrekking op een vaststaande periode.

Een liquiditeitsbudget heeft als doel om alle verwachte inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode overzichtelijk te maken. Met een liquiditeitsbudget kan men als onderneming gemakkelijk achterhalen of men in staat zal zijn om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen. Het is gebruikelijk dat een liquiditeitsbudget wordt opgesteld voor iedere maand. Zo weet men als ondernemer of men genoeg liquide middelen in de kas heeft om aan de maand verplichtingen kan voldoen, of dat men extra middelen moet aantrekken.

Bij een liquiditeitsbudget wordt een onderscheid gemaakt tussen kosten en opbrengsten enerzijds en uitgaven en ontvangsten anderzijds. Kosten en opbrengsten hebben betrekking op het geld voor verkochte en gekochte producten en diensten. Hierbij worden opbrengsten van een verkoop aan het liquiditeitsbudget toegevoegd als de verkoop in de betreffende maand heeft plaatsgevonden, ook al heeft de klant nog niet betaald. De ontvangsten geven daarentegen aan hoeveel liquide middelen er werkelijk zijn binnengekomen in een bepaalde maand. Bij het liquiditeitsbudget kan men door dit onderscheid rekening houden met toekomstige kasstromen.

Ondernemingen maken veelal een onderscheid tussen verschillende soorten van budgettering. Een liquiditeitsbudget heeft hierin uitsluitend betrekking op een vaste periode. Een andere vorm van budgettering is bijvoorbeeld een operationeel budget. Dit budget heeft uitsluitend betrekking op specifieke projecten in plaats van periodes.