Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Uitgaven en ontvangsten

betekenis & definitie

Uitgaven en ontvangsten hebben binnen de boekhouding betrekking op kasstromen. Er wordt pas gesproken van uitgaven en ontvangsten indien er daadwerkelijk liquide middelen uit of in de onderneming stromen.

Binnen de boekhouding wordt er een onderscheid gemaakt tussen uitgaven en ontvangsten enerzijds en kosten en opbrengsten anderzijds. Boekhoudkundig kan er een verschil tussen deze begrippen worden gemaakt, dit is afhankelijk of men als onderneming een kasstelsel of een factuurstelsel hanteert. Indien de boekhouding wordt uitgevoerd op basis van laatstgenoemde is er een verschil tussen uitgaven en ontvangsten enerzijds en kosten en opbrengsten anderzijds. Men spreekt pas van uitgaven en ontvangsten wanneer liquide middelen daadwerkelijk de onderneming uitgaan of binnenkomen.

Stel dat men als onderneming een aankoop heeft gedaan en hiervoor een factuur heeft ontvangen. Zodra deze factuur is ontvangen, wordt het betreffende bedrag op de resultatenrekening geplaatst als kosten. In dat geval spreekt men echter nog niet van een uitgave. Dit is pas het geval wanneer de factuur daadwerkelijk wordt betaald en liquide middelen de onderneming verlaten. Indien men als onderneming zelf een factuur heeft uitgeschreven wordt het betreffende bedrag als opbrengsten op de resultatenrekening geschreven. Er wordt echter pas gesproken van ontvangsten indien het geld ook daadwerkelijk de onderneming binnenkomt.

Op deze manier wordt binnen een factuurstelsel een onderscheid gemaakt tussen uitgaven en ontvangsten enerzijds en kosten en opbrengsten anderzijds.