Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Liquiditeitsbegroting

betekenis & definitie

Een liquiditeitsbegroting wordt in de bedrijfseconomie gebruikt en is een overzicht van de verwachte ontvangsten en uitgaven in een bepaalde periode. De liquiditeitsbegroting geeft inzicht in de toekomstige financiële situatie van een onderneming.

Dankzij het gebruik van een liquiditeitsbegroting kan een onderneming meer inzicht krijgen in bijvoorbeeld de mogelijkheid om te investeren, en of het in staat is om aan de kortlopende betalingsverplichtingen te voldoen. Een liquiditeitsbegroting wordt ook wel een cashflowbegroting genoemd.

Bij het opstellen van een liquiditeitsbegroting moet rekening gehouden worden met BTW. BTW heeft namelijk invloed op de liquide middelen aangezien het pas aan het eind van een periode met de Belastingdienst verrekend wordt.

Bij een liquiditeitsbegroting gaat het enkel om de verwachte ontvangsten en uitgaven in een bepaalde periode en dus niet om de opbrengsten en kosten. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er vooraf betaalde rente ontvangen wordt. Deze rente komt dan wel op de liquiditeitsbegroting, maar pas op de resultatenrekening wanneer dit geld ook echt daadwerkelijk verdiend is. Verder moet er rekening mee gehouden worden dat afschrijvingen niet op de liquiditeitsbegroting komen.