Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Maatschap

betekenis & definitie

Een maatschap is een vorm van een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, waarbij twee of meer personen/rechtspersonen een samenwerkingsverband met elkaar aangaan. Iedere vennoot brengt iets in met het doel om het voordeel dat daaruit gehaald wordt te delen. Zo kan er bijvoorbeeld geld, arbeid of goodwill ingebracht worden.

Veel maatschappen worden opgericht door iemand met een vrij beroep, zoals artsen, fysiotherapeuten en accountants. Er worden ook maatschappen opgericht met als doel om een Nederlandse film gedeeltelijk te financieren.

Onderlinge afspraken dienen vastgelegd te worden in een maatschapscontract. In dit contract worden afspraken gemaakt over de inbreng van de vennoten, de winstverdeling en de verdeling van bevoegdheden. Er zit wel een beperking aan dit contract. Het is niet mogelijk om één vennoot niet mee te laten delen in winst. Wanneer er geen afspraken zijn opgesteld over de winstverdeling, zal de winst verdeeld worden naar verhouding van de waarde van de inbreng.

Naast de eerder genoemde film maatschap zijn er in Nederland twee verschillende soorten maatschappen. Bij een stille maatschap werken de vennoten ieder in hun eigen praktijk en onder hun eigen naam. Ze kunnen wel gezamenlijk personeel aanschaffen of gespecialiseerde apparatuur aanschaffen.

Wanneer de vennoten in een maatschap aan het rechtsverkeer deelnemen onder een gezamenlijke naam, spreken we van een openbare maatschap. Een openbare maatschap krijgt in dat geval een aantal kenmerken van een vennootschap onder firma. Voor het oprichten van een maatschap gelden geen bijzondere vormvereisten.

Zowel de stille als de openbare maatschap zijn weer te onderscheiden in drie verschillende vormen:
-Man/vrouw-maatschap
-Variant-maatschap
-Vlootmaatschap