Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Eindbalans

betekenis & definitie

Een eindbalans is een overzicht van alle bezittingen en leningen of schulden aan het eind van een periode. Het komt veelal voor dat de cijfers voor de eindbalans voortkomen uit de beginbalans en een eventuele tussentijdse resultatenrekeningen.

Iedere ondernemer in Nederland is verplicht om binnen een bepaalde periode een eindbalans op te stellen. De eindbalans is, net als de beginbalans, een momentopname van alle bezittingen en schulden van een onderneming. Vaak worden de termen activa en passiva gebruikt, om te verwijzen naar respectievelijk de bezittingen en schulden. Net als bij een beginbalans, dienen de activa en passiva kant van de eindbalans gelijk te zijn.

Bij een eindbalans worden de volgende zaken bij de activa of bezittingen gerekend: gebouwen, auto’s van het bedrijf, computers en kantoorartikelen, maar ook debiteuren, oftewel personen die nog een schuld hebben openstaan bij de onderneming. Bij de passiva of schulden worden de volgende zaken gerekend, eigen vermogen, langlopend vreemd vermogen zoals een hypotheek en kortlopend vreemd vermogen zoals een lening van niet langer dan een jaar.