Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Debiteuren

betekenis & definitie

Debiteuren zijn personen of instanties die een schuld hebben openstaan bij een andere instantie of ander persoon. Binnen de accounting worden debiteuren op de debetkant, oftewel de bij de bezittingen, van een balans of ander financieel rapport geplaatst. Als accountant gaat men ervan uit dat debiteuren hun schuld terugbetalen.

Binnen de bedrijfsvoering zijn debiteuren klanten die nog moeten betalen. In de meeste gevallen heeft de onderneming de goederen of producten al aan deze klant geleverd. Men maakt in de bedrijfsvoering een onderscheid tussen debiteuren en crediteuren, in geval van laatstgenoemde is de onderneming zelf juist nog geld schuldig aan een andere instantie of ander persoon. Bij iedere koop of verkoop spreekt men een uiterste wettelijk betaaldatum af. Wordt deze datum overschreden, dan kunnen juridische stappen worden genomen.

Wanneer een accountant een resultatenrekening of een balans opmaakt, worden eventuele debiteuren altijd aan de kant van de activa of bezittingen geplaatst. Men gaat ervan uit dat het geld dat men nog krijgt van de klant ook daadwerkelijk wordt terugbetaald. Indien de betreffende klant het bedrag niet voor de afgesproken datum terugbetaald, spreekt men van een dubieuze debiteur. In dat geval zal er door de accountant ook een dubieus verlies worden aangemerkt. Dit verlies staat nog niet vast, maar is aannemelijk aangezien de klant niet heeft voldaan aan de betalingsdatum.