Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Contante waarde

betekenis & definitie

Contante waarde is de waarde van een bepaald bedrag na het verstrijken van een bepaalde periode, rekening houdend met de huidige rentevoet en de hoogte van de inflatie. De contante waarde is een begrip waarmee inzicht kan worden gekregen in de waarde van een bepaald bedrag over een bepaalde tijd.

Door de contante waarde van een bepaald bedrag te berekenen, kan men achterhalen wat het betreffende bedrag over een zeker tijdsbestek waard is. Bij het berekenen van de contante waarde dient men gebruik te maken van een aantal variabelen. Bij de meest eenvoudige vorm van deze berekening zijn dit de hoogte van het betreffende bedrag, de tijdsperiode en de hoogte van de inflatie.

Stel dat men 100 euro heeft, maar daar pas na één jaar over kan beschikken. De hoogte van de inflatie is dat jaar 5 procent, oftewel men heeft binnen dat jaar 5 procent minder koopkracht dan voorheen. Men kan dus over één jaar minder kopen van de 100 euro dan wanneer dit geld in het huidige jaar in zijn of haar portemonnee zou zitten. Op het moment dat men de 100 euro in het huidige jaar in de portemonnee zou hebben, zou dit in het jaar daarop een waarde hebben van 105 euro. Indien men pas beschikking heeft over de 100 euro na één jaar, is deze echter minder waard, namelijk 95,24 (100/1,05). De contante waarde van de 100 euro waarover men na één jaar beschikking heeft, is dus 95,24 euro.

Binnen de accounting is het voor sommige bedragen verplicht om de contante waarde uit te rekenen en deze te vermelden op de balans of op de resultatenrekening.