Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Contributiemarge

betekenis & definitie

De contributiemarge is in de economie de marge die overblijft per product voor het dekken van constante kosten en eventueel voor het maken van winst. De contributiemarge wordt berekend door de verkoopprijs te verminderen met de variabele kosten per product. De contributiemarge wordt ook wel dekkingsbijdrage genoemd.

Om de totale contributiemarge te berekenen geldt de volgende formule:
Totale contributiemarge= afzet x (verkoopprijs - variabele kosten per product)

Het is voor een ondernemer van groot belang dat alle kosten van de productie gedekt worden. Op het moment dat er economisch moeilijke tijden plaatsvinden kan er kortstondig genoegen genomen worden met een verkoopprijs die boven de variabele kosten uitkomen. De constante kosten zijn namelijk op korte termijn moeilijk beïnvloedbaar.

Door middel van de contributiemarge wordt er een bijdrage geleverd aan de constante kosten, die wanneer er geen productie plaatsvindt, helemaal niet gedekt worden. Constante kosten komen vaak voort uit investeringen die in het verleden zijn gedaan. Nieuwe investeringen kunnen dan tijdelijk uitgesteld worden.

Het is ook mogelijk dat de contributiemarge negatief is. De producten met een negatieve contributiemarge zijn dan verliesgevend. Hierbij moet er niet alleen gelet worden op de verkochte eenheid per product maar ook op het volume, de verkochte hoeveelheden. Hiermee kan vastgesteld worden hoe zwaar het product meeweegt in de totale productie van de onderneming. Op basis van deze informatie kan besloten worden om al dan niet te stoppen met het produceren van het product.