Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Veerploeg (timmerman)

betekenis & definitie

Schaaf, om op meer of minder afstand van den rand, groeven in de kant van de plank te schaven.

De zijkanten van planken hebben dikwijls eenerzijds een groef, anderzijds een messing (uitstekenden rand). Indien deze planken naast elkaar gelegd worden, sluit de messing van de eene in de groef van de andere. Vroeger werd deze aaneensluiting verkregen door middel van een veer, een smalle reep hout, passend in twee tegenoverelkaar liggende groeven.