Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Veer (timmerman)

betekenis & definitie

Een dunne lat, meestal van eiken- of grenenhout, waarvan bossen van 100 stuks in den handel zijn. De lengte is 1,65 tot 1,95 Meter.

Men gebruikt veeren, om ze op de naden in vloeren te spijkeren. Zijn de vloerplanken van groeven voorzien, dan wordt de veer geschoven tusschen twee naast elkaar liggende planken, in de ruimte door twee groeven gevormd. Men onderscheidt: kelderveeren (5 X 22 mM.), twijfelaars (4 X 20 mM.) en zolderveeren (3 X 17 mM).