Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

Gepubliceerd op 19-08-2020

George

betekenis & definitie

(1935) (luchtv.) automatische piloot, oorspr. bij de RAF in gebruik. Volgens de Britse slangdeskundige Eric Partridge zou deze naam afgeleid zijn van het gezegde 'Let George do it' (m.a.w. laat een ander het doen). George sloeg ook op een vliegenier. Zie ook: ijzeren man.

• De niéuwe „robot" piloot is, volgens het blad. hoewel hij alle functies verricht van „George", welke automatische piloot door de Royal Air Force wordt gebruikt, en ook van het Sperryapparaat, in sommige opzichten beter. (Het Vaderland, 29/08/1935)
• De vliegwijze veranderde en verbeterde en er kwamen bijna iedere maand weer nieuwe instrumenten bij. Tegenwoordig hebben we zelfs een automatische piloot — wij noemen 'm Johnnie, de Engelsen George — die het toestel bestuurt en den vlieger verlost van heel wat handenarbeid. (Smirnoff: Smirnoff vertelt. 1938)
• De ontwikkeling van den automatischen piloot heeft veel ertoe bijgedragen de taak van den menschelijken piloot te verlichten, speciaal op lange afstandsvluchten. Het eenige bezwaar tot nu toe was dat „George" alleen maar geschikt was voor de grootere soort vliegtuigen, die normaal een tweeden piloot noodig hebben. „George's" gewicht maakte hem ongeschikt voor lichtere toestellen en vooral die welke alleen op één piloot zijn berekend. (Het dagblad, 03/03/1947)
• De K.L.M. heeft het voornemen, om de automatische piloot, die enige tijd geleden buiten werking werd gesteld, over ongeveer twee weken weer in gebruik te nemen. Naar aanleiding van de aanvankelijk veronderstelde oorzaak van de ramp bij Bari had de K.L.M. besloten, de stuur-automaat voorlopig niet te gebruiken. Nu men kan aannemen, dat dit raadselachtige ongeluk wel nimmer zal worden opgehlederd, zal „George” zoals de Engelse vliegersnaam van de automaat luidt, weer in werking worden gesteld en zal het loodje, dat de drie handles van George door middel van een ijzeren staafje verzegelde, binnenkort worden verwijderd. (Nieuwsblad van het Zuiden, 14/09/1949)
• Behalve voor de „Connies" en „Convalrs" heeft de K. L. M. de „automatische piloot" („George" zoals hij bij de vliegers heet) weer in ere hersteld. Op de D.C. 6 zit nu een ander type „George", dan op de Constellations en Convairs wordt aangetroffen. Dit, naar aanleiding van ervaringen, die in ons land en de V. S. zijn opgedaan. De „A 12" (die op de DC 6 is gemonteerd) kreeg enige wijzigingen en als er genoeg onderdelen uit de V. S. kunnen worden aangevoerd zal de automatische piloot weer snel op alle toestellen worden aarugebracht. (Algemeen Handelsblad, 13/01/1950)
• George: luchtvaartbenaming voor automatische piloot. (Liesbeth Koenen & Rik Smits: Peptalk. 1992)
• De automatische piloot heet, internationaal, George. George vliegt. Ik heb mijn benen los van het voetenstuur lui gekruist onder mijn stoel en mijn handen. (Nienke Groenendijk-Feenstra: De vervlogen droom. 2013)