Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2024)

Gepubliceerd op 06-02-2023

anders

betekenis & definitie

(1939) (euf.) ouderwetse benaming voor homoseksueel (geaard). Zie ook: anders geaarde.

• Nu ik mij m’n „anders”-zijn bewust ben, let ik zoowel op eigen als op anderer gedragingen. Het is vaak toch eenvoudig. Je kunt ’t zien. Zeker, zelden zijn twee gevoelsgenooten aan elkaar gelijk. (Dr. Benno J. Stokvis: De homo-sexueelen. 35 autobiographieën. 1939)
• Daarom willen we pogen een meer verantwoord beeld te geven van het ver-schijnsel homosexualiteit en van de moeilijkheden van al die homosexuelen, die alleen en in stilte hun anders-zijn als een zware last mèt zich torsen. (C.J.B.J. Trimbos: Gehuwd en ongehuwd. 1967)
• Op ons dertiende merkten we dat we ‘anders’ waren, hoewel ik ook als het even kon meisjes zoende of betastte; als jij niet begon dan begonnen zij wel. (J.W. Holsbergen: Tussen melk en bitter. 1978)
• Telkens als ik dacht dat het verhaal over het ‘anders zijn’ van Berthe of Alide zou beginnen, verviel de schrijfster in oeverloze uitweidingen over geluk en verdriet en alles wat daartussenin lag. (Ton van Reen: Zomerbloei. 1991)
• … maar nog steeds is het geen normale zaak dat een topsporter openlijk kan zeggen ‘anders’ te zijn. (Mart Smeets: Niets is wat het lijkt. 2013)
• Enkele maanden tevoren was er al een gastprogramma van de vrijzinnige om-roep geweest waarin een Nederlandse seksuoloog over homoseksualiteit werd geïnterviewd. Diagnose van het anders-zijn was echter de eerste documentaire over het onderwerp gemaakt door de openbare omroep zelf. (Wannes Dupont e.a.: Verzwegen verlangen. Een geschiedenis van homoseksualiteit in België. 2017)
• Ik wil als kind niet op voetbal, ik wil op ballet, maar daarvan word je ‘anders’, zegt mijn moeder, en ze weet zich in deze mening gesteund door de familie. (Hans Moll: Sluipschutters in de tuin. Een Indische geschiedenis. 2021)
• Twee jaar later, in december 1966, verscheen het programma Diagnose van het anders-zijn op de buis. Daarin zei pater en theoloog Gustave Callewaert – vrij onverwacht – dat homoseksualiteit aanvaard moest worden. (Korneel De Rynck: De Golden Sixties. 2022)