Wat is de betekenis van ANDERS?

2022
2023-03-21
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

anders

(1939) (euf.) ouderwetse benaming voor homoseksueel (geaard). Zie ook: anders geaarde. • Nu ik mij m’n „anders”-zijn bewust ben, let ik zoowel op eigen als op anderer gedragingen. Het is vaak toch eenvoudig. Je kunt ’t zien. Zeker, zelden zijn twee gevoelsgenooten aan elkaar gelijk. (Dr. Benno J. Stokvis: De homo-sexuee...

Lees verder
2020
2023-03-21
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Anders

Friese, Nederduitse en Scandinavische vorm van Andreas.

2019
2023-03-21
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

Anders

Anders - Eigennaam 1. (mannelijke naam)

Lees verder
2017
2023-03-21
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

anders

anders - bijwoord uitspraak: an-ders 1. op andere tijden ♢ Jan is erg stil terwijl hij anders altijd veel te vertellen heeft 2. als het niet zo is ♢ we kunnen gaan schaatsen of anders naar de bi...

Lees verder
1991
2023-03-21
Lesbotaal Lexicon Lesbiaans : lexicon van de lesbotaal

Hanneke Kunst en Xandra Schutte (1991)

Anders

Anders - eufemistische aanduiding voor lesbisch, homoseksueel. Hoewel ik dus vanaf m’n jongste kinderjaren heb gevoeld, anders te zijn dan andere meisjes, was ik al negentien jaar, toen ik voor het eerst hoorde wat ‘anders-zijn’ eigenlijk was, dat het een naam had en dat er veel meer menschen waren zooals ik. (Stokvis, 1939). Ook...

Lees verder
1964
2023-03-21
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Anders

m Fri., Nederduitse en Scand. vorm van Andreas.

Lees verder
1952
2023-03-21
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Anders

adv., oars; (op een andere wijze) (yn) oarwei, (yn) oar(r)ewei, yn ’e oare wei; nietsdan, kleare(bare); als het beslist nietkan, as it net heger of leger kin; niets anders doen dan,oaninoar-, byinoar-, gearhingje fan.

1951
2023-03-21
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Anders

anders; wenn anders, wanneer althans; ten minste als, mits; wo anders, elders.

1950
2023-03-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Anders

bw. en bn., I. bw., 1. op een andere wijze: los dit vraagstuk amlers op ; geheel amlers, een weinig anders ; daarmee is 't anders gelegen ; ge moet zo en niet anders handelen ; die drukte moet hem zenuwachtig maken, 't kan niet anders, ’t is een noodwendigheid ; 2. in hogere mate, meer : als gij Londen ziet, zult gij...

Lees verder
1937
2023-03-21
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

anders

bw. (1 op een andere wijze; 2 voorheen, vroeger; 3 in andere omstandigheden, gewoonlijk): 1. iets anders aanpakken; ik kon niet het is niet anders; het kan niet anders dan; 2. ik kom er niet meer zoveel dan anders; 3. hij is anders zo welwillend; hoe gevat hij anders was, nu . . . .

Lees verder
1933
2023-03-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Anders

Anders - Fritz, deknaam van Max Allihn, Duitsch schrijver van humoristische novellen en sociaal-critische romans, op den grondslag der Evangelische moraal. * 31 Aug. 1841 te Halle, ✝15 Nov.1910. Werken: Skizzen aus unserm heutigen Volksleben (3 dln. 1891 vlg.) ; Doktor Dottmüller und sein Freund (1902); Herrenmenschen (1905); Das Duett in As-dur; G...

Lees verder
1908
2023-03-21
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Anders

Achter plantnamen, afkorting van den naam Nils Johan Andersson.

1898
2023-03-21
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

ANDERS

bw. op eene andere wijze: los dit vraagstuk anders op; geheel anders, een weinig anders; daarmee is ’t anders gelegen, gesteld; ge moet zoo en niet anders handelen; — die drukte moet hem zenuwachtig maken, ’t kan niet anders, ’t is eene noodwendigheid: — in hoogere mate, meer als gij Londen ziet, zult gij nog anders v...

Lees verder
1864
2023-03-21
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Anders

Anders, bijw., vw. op eene andere wijze; zoo niet; ergens -, elders, op eene andere plaats.

1573
2023-03-21
Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

Corneel (van) Kiel (1573)

Anders

Aliter, secus.

Lees verder