Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 28-01-2023

KLASSE

betekenis & definitie

ener vlakke kromme is in de wiskunde de graad van de vergelijking van die kromme in lijncoördinaten; in het algemeen is de klasse van een vlakke kromme gelijk aan het aantal raaklijnen, dat men vanuit een buiten de kromme gelegen punt aan die kromme kan trekken. Zo is de klasse van een cirkel twee.

De klasse van een oppervlak is de graad van de vergelijking van dat oppervlak in vlak-coördinaten.In de verzamelingsleer spreekt men van een klassenindeling van de verzameling M, wanneer tussen de elementen van M een betrekking a ~ b gedefinieerd is (zodat dus voor elk elementenpaar a, b vaststaat of a ~ b of niet) en wanneer aan de volgende axioma’s is voldaan:

1. a .~ a;

2. uit a ~ b volgt b ~ a;

3. uit a ~ b en b ~ c volgt a ~ c.

Onder de klasse van het element a verstaat men nu de verzameling van alle elementen m uit M, die met a „aequivalent” zijn, d.w.z. waarvoor a ~ m; zodoende wordt M op grond van de genoemde aequivalentierelatie in klassen verdeeld.