Wat is de betekenis van Klasse?

2020
2021-01-21
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

klasse

Het begrip klasse heeft 7 verschillende betekenissen: 1) categorie in het algemeen. elk van de groepen waarin iets of iemand kan worden onderverdeeld; categorie in het algemeen; groep; afdeling; categorie. 2) categorie in de biologische taxonomie. groep dieren of planten, die samen met een of meer andere klassen een afdeling of stam...

Lees verder
2020
2021-01-21
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

klasse

(1980+) (jeugd) erg goed; prachtig. Voor het eerst gesignaleerd door R. Reinsma (Neologismen. 1984). • Kun je je voorstellen, zo’n horloge? Klasse! (Yes, 31/01/1988)

Lees verder
2019
2021-01-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

klasse

klasse - Zelfstandignaamwoord 1. een verzameling gelijkwaardige individuen De arbeiders vormden duidelijk hun eigen klasse in de maatschappij van de vroege twintigste eeuw, maar later werden de grenzen minder scherp. 2. (wiskunde) alle elementen van een wiskundige groep die door een simila...

Lees verder
2018
2021-01-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

klasse

klasse - zelfstandig naamwoord uitspraak: klas-se 1. verzameling mensen of dingen met dezelfde eigenschappen ♢ een mens behoort tot de klasse van de zoogdieren 2. erg goed ♢ dat is klasse!...

Lees verder
2009
2021-01-21
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

klasse

(de; -n) SP - kwaliteit: hij is een klasse beter dan de rest van het peloton; een klasse apart; ook als tweede lid in samengestelde bn. als de volgende met een rangtelwoord als eerste lid, die betekenen: van de door het eerste lid aangegeven klasse: eersteklas, tweedeklas, derdeklas, een eersteklas renner.

2007
2021-01-21
Samenlevingen

Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Klasse

Stratum waarvan de leden een overeenkomstige economische positie hebben.

2003
2021-01-21
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

klasse

klasse - Groep van opties met dezelfde onderliggende waarde.

1994
2021-01-21
Grondbeginselen der sociologie

Begrippenlijst Grondbeginselen der sociologie

Klasse

Een klasse is een groepering van mensen die in een onderling gelijke verhouding tot de productiemiddelen staan (marxistische definitie); categorie personen met gelijke economische belangen (functionalistische definitie).

1992
2021-01-21
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Klasse

Globaal gesproken een groep van objecten of dingen. Gewoonlijk zijn ‘klasse’ en ‘verzameling’ synoniem. Maar sommige theoretici (J. von Neumann, K. Gödel, P. Bernays) hopen de paradox van Russellte vermijden door te zeggen dat sommige klassen geen elementen zijn van enige andere klassen (zoals de klasse der katten wél een element is van de klasse d...

Lees verder
1992
2021-01-21
Psychologie en Sociologie

Psychologie en Sociologie

Klasse

Verzameling mensen die een ongeveer gelijke maatschappelijke positie innemen op basis van inkomen, bezit, macht en prestige. Volgens het marxisme zouden er uiteindelijk twee klassen ontstaan: de kapitalisten (die eigenaar zijn van de productiemiddelen) en de proletariërs die arbeidskracht leveren.

1974
2021-01-21
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

klasse

een groep bij de systematiek van planten- en dierenrijk.

1973
2021-01-21
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

klasse

v. (-n), 1. (taxonomie) classis, in de plantensystematiek een categorie boven de rang van →orde, en beneden de rang van →afdeling; in de diersystematiek: eerste onderverdeling van een →fylum (→dierenrijk, →plantenrijk); 2. (plantensociologie) de hoogste categorie in de hiërarchische classificatie van plantengemeenscha...

Lees verder
1950
2021-01-21
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Klasse

v. (-n), KLAS, (-sen), 1. groep van leerlingen van een zelfde leerjaar die gezamenlijk onderwijs ontvangen: de hele klas lachte; een klasse schoolkinderen; de onderwijzer staat voor de klas; voor de klas staan, ook oneig. voor : les, onderwijs geven; 2. leerjaar, verdeling der leerlingen naar de te behandelen stof: tot een hogere...

Lees verder
1933
2021-01-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Klasse

1° (Sociaal-econ.) Langen tijd heeft men de sociologische begrippen „klasse” en „stand” niet scherp van elkaar onderscheiden. Wat maatschappelijk klassen zijn, heeft men niet zelden standen genoemd. Dank zij vooral de encycliek Quadragesimo Anno (II, 5) komt hierin verandering. Met deze ene. moeten als k. worden aangemer...

Lees verder
1914
2021-01-21
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

klasse

klasse - v., orde, afdeeling; indeeling van personen en zaken; schoolafdeeling.