Wat is de betekenis van Klasse?

2020
2022-01-21
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

klasse

Het begrip klasse heeft 7 verschillende betekenissen: 1) categorie in het algemeen. elk van de groepen waarin iets of iemand kan worden onderverdeeld; categorie in het algemeen; groep; afdeling; categorie. 2) categorie in de biologische taxonomie. groep dieren of planten, die samen met een of meer andere klassen een afdeling of stam...

Lees verder
2020
2022-01-21
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

klasse

(1980+) (jeugd) erg goed; prachtig. Voor het eerst gesignaleerd door R. Reinsma (Neologismen. 1984). • Kun je je voorstellen, zo’n horloge? Klasse! (Yes, 31/01/1988)

Lees verder
2019
2022-01-21
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

klasse

klasse - Zelfstandignaamwoord 1. een verzameling gelijkwaardige individuen De arbeiders vormden duidelijk hun eigen klasse in de maatschappij van de vroege twintigste eeuw, maar later werden de grenzen minder scherp. 2. (wiskunde) alle elementen van een wiskundige groep die door een simila...

Lees verder
2018
2022-01-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

klasse

klasse - zelfstandig naamwoord uitspraak: klas-se 1. verzameling mensen of dingen met dezelfde eigenschappen ♢ een mens behoort tot de klasse van de zoogdieren 2. erg goed ♢ dat is klasse!...

Lees verder
2009
2022-01-21
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

klasse

(de; -n) SP - kwaliteit: hij is een klasse beter dan de rest van het peloton; een klasse apart; ook als tweede lid in samengestelde bn. als de volgende met een rangtelwoord als eerste lid, die betekenen: van de door het eerste lid aangegeven klasse: eersteklas, tweedeklas, derdeklas, een eersteklas renner.

2007
2022-01-21
Samenlevingen

Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Klasse

Stratum waarvan de leden een overeenkomstige economische positie hebben.

2003
2022-01-21
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

klasse

klasse - Groep van opties met dezelfde onderliggende waarde.

1994
2022-01-21
Grondbeginselen der sociologie

Begrippenlijst Grondbeginselen der sociologie

Klasse

Een klasse is een groepering van mensen die in een onderling gelijke verhouding tot de productiemiddelen staan (marxistische definitie); categorie personen met gelijke economische belangen (functionalistische definitie).

1993
2022-01-21
NIMA

Nima marketing lexicon

Klasse

Verzameling van identieke of min of meer gelijke meetwaarden.

1992
2022-01-21
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Klasse

Globaal gesproken een groep van objecten of dingen. Gewoonlijk zijn ‘klasse’ en ‘verzameling’ synoniem. Maar sommige theoretici (J. von Neumann, K. Gödel, P. Bernays) hopen de paradox van Russellte vermijden door te zeggen dat sommige klassen geen elementen zijn van enige andere klassen (zoals de klasse der katten wél een element is van de klasse d...

Lees verder
1992
2022-01-21
Psychologie en Sociologie

Psychologie en Sociologie

Klasse

Verzameling mensen die een ongeveer gelijke maatschappelijke positie innemen op basis van inkomen, bezit, macht en prestige. Volgens het marxisme zouden er uiteindelijk twee klassen ontstaan: de kapitalisten (die eigenaar zijn van de productiemiddelen) en de proletariërs die arbeidskracht leveren.

1981
2022-01-21
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Klasse

1. een sociologisch begrip. De oude standenmaatschappij der Middeleeuwen is na de Franse Revolutie steeds sneller afgebrokkeld. In deze periode, die werd gekenmerkt door de industriële revolutie op economisch gebied, begonnen de klassen als maatschappelijk verschijnsel van belang te worden. Een klasse is een geheel van mensen die...

Lees verder
1974
2022-01-21
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

klasse

een groep bij de systematiek van planten- en dierenrijk.

1973
2022-01-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

klasse

v. (-n), 1. (taxonomie) classis, in de plantensystematiek een categorie boven de rang van →orde, en beneden de rang van →afdeling; in de diersystematiek: eerste onderverdeling van een →fylum (→dierenrijk, →plantenrijk); 2. (plantensociologie) de hoogste categorie in de hiërarchische classificatie van plantengemeenscha...

Lees verder
1954
2022-01-21
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Klasse

(1) Veelomvattende hoge eenheid in de taxonomie: b.v. Monocotylen, Dicotylen, Coniferen,Varens, waarbinnen orden worden onderscheiden. (2) Veelomvattende hoge eenheid in de syntaxonomie volgens de Frans-Zwitserse school, nl. een grote groep van verwante associaties: b.v. de klasse der ruderale- en akker-associaties in de gematigde streken van het N...

Lees verder
1952
2022-01-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Klasse

s., klas(se), klasje; (stand), klasse, klasje, stân; de lagere —, de ûnderein, de legerein, de earme klasje.

1950
2022-01-21
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Klasse

v. (-n), KLAS, (-sen), 1. groep van leerlingen van een zelfde leerjaar die gezamenlijk onderwijs ontvangen: de hele klas lachte; een klasse schoolkinderen; de onderwijzer staat voor de klas; voor de klas staan, ook oneig. voor : les, onderwijs geven; 2. leerjaar, verdeling der leerlingen naar de te behandelen stof: tot een hogere...

Lees verder
1937
2022-01-21
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

klasse

v. klassen (Fr. classe, Lat. classis: 1 groep van leerlingen van een zelfde leerjaar, hetzelfde onderwijs ontvangende; bij overdr. a) school-, leerjaar; b) onderwijs in een klas, cursus; c) klasselokaal; 2 militair strafbataljon, strafdepôt voor soldaten, soldaten tuchtafdeling; 3 nat. hist. afdeling, onderverdeeld in orden, families, geslach...

Lees verder
1933
2022-01-21
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Klasse

1° (Sociaal-econ.) Langen tijd heeft men de sociologische begrippen „klasse” en „stand” niet scherp van elkaar onderscheiden. Wat maatschappelijk klassen zijn, heeft men niet zelden standen genoemd. Dank zij vooral de encycliek Quadragesimo Anno (II, 5) komt hierin verandering. Met deze ene. moeten als k. worden aangemer...

Lees verder