Synoniemen van Klasse

2019-12-13

Klasse

Globaal gesproken een groep van objecten of dingen. Gewoonlijk zijn ‘klasse’ en ‘verzameling’ synoniem. Maar sommige theoretici (J. von Neumann, K. Gödel, P. Bernays) hopen de paradox van Russellte vermijden door te zeggen dat sommige klassen geen elementen zijn van enige andere klassen (zoals de klasse der katten wél een element is van de klasse der dierklassen). ‘Verzameling’ wordt dan beperkt tot die klassen die elementen van andere klasse zijn. De termen ‘verzamelingenleer’...

2019-12-13

Klasse

Verzameling mensen die een ongeveer gelijke maatschappelijke positie innemen op basis van inkomen, bezit, macht en prestige. Volgens het marxisme zouden er uiteindelijk twee klassen ontstaan: de kapitalisten (die eigenaar zijn van de productiemiddelen) en de proletariërs die arbeidskracht leveren.

2019-12-13

klasse

klasse - Groep van opties met dezelfde onderliggende waarde.

2019-12-13

Klasse

Een klasse is een groepering van mensen die in een onderling gelijke verhouding tot de productiemiddelen staan (marxistische definitie); categorie personen met gelijke economische belangen (functionalistische definitie).

2019-12-13

Klas(se)

Klas(se) - Vl. voor lichting (van dienstplichtigen). Vb. we zijn van dezelfde klas(se).

2019-12-13

Klasse

Stratum waarvan de leden een overeenkomstige economische positie hebben.

2019-12-13

klasse

klasse - Zelfstandignaamwoord 1. een verzameling gelijkwaardige individuen De arbeiders vormden duidelijk hun eigen klasse in de maatschappij van de vroege twintigste eeuw, maar later werden de grenzen minder scherp. 2. (wiskunde) alle elementen van een wiskundige groep die door een similariteitstransformatie in elkaar over te voeren zijn In de kubische puntgroep Oh vormen de acht C3...

2019-12-13

klasse

(de; -n) SP - kwaliteit: hij is een klasse beter dan de rest van het peloton; een klasse apart; ook als tweede lid in samengestelde bn. als de volgende met een rangtelwoord als eerste lid, die betekenen: van de door het eerste lid aangegeven klasse: eersteklas, tweedeklas, derdeklas, een eersteklas renner.

2019-12-13

klasse

klasse - zelfstandig naamwoord uitspraak: klas-se 1. verzameling mensen of dingen met dezelfde eigenschappen ♢ een mens behoort tot de klasse van de zoogdieren 2. erg goed ♢ dat is klasse! Zelfstandig naamwoord: klas-se de klasse de klassen Synoniemen...

2019-12-13

klasse

klasse - v., orde, afdeeling; indeeling van personen en zaken; schoolafdeeling.

2019-12-13

Klasse

1° (Sociaal-econ.) Langen tijd heeft men de sociologische begrippen „klasse” en „stand” niet scherp van elkaar onderscheiden. Wat maatschappelijk klassen zijn, heeft men niet zelden standen genoemd. Dank zij vooral de encycliek Quadragesimo Anno (II, 5) komt hierin verandering. Met deze ene. moeten als k. worden aangemerkt: veelheden van menschen, voor zoover deze zich op dezelfde sport van de maatschappelijke ladder bevinden: de arbeiders onderling vormen een klasse,...