Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 28-12-2022

GEMIDDELDE

betekenis & definitie

Onder het gemiddelde (ook wel rekenkundig of arithmetisch gemiddelde) van twee of meer getallen verstaat men de som gedeeld door hun aantal; onder het meetkundig of geometrisch gemiddelde of de middelevenredige (z evenredigheid) van twee getallen de vierkantswortel uit hun product; onder het harmonisch gemiddelde (of de harmonisch middelevenredige) van twee getallen hun dubbel product, gedeeld door hun som.

In de differentiaal- en integraalrekening ontmoet men de zgn. stellingen van het gemiddelde (ook wel middelwaarde-stellingen).

(Voor gemiddelde in de statistiek z indexcijfer).