Yarmouth betekenis & definitie

Yarmouth, het oude Tarianonum, eene stad in het Engelsche graafschap Norfolk, op eene landtong tusschen de Yare en de Noordzee en aan den mond van de Waveney gelegen, bestaat uit de Oudstad, gedeeltelijk nog door muren omgeven, en uit groote voorsteden. In de Oudstad heeft men 4 breede straten en 150 naauwe stegen, maar aan de kade verheffen er zich aanzienlijke gebouwen. Voorts heeft men er een raadhuis en andere huizen uit de 16de eeuw, de St. Nicolaaskerk, in 1123 gebouwd, marktgebouwen, eene korenbeurs, een schouwburg, eene Latijnsche school, instellingen van weldadigheid, eene zuil ter eere van Nelson, zijdefabrieken, lijnbanen, scheepstimmerwerven en omstreeks 42000 inwoners. Deze stad is het hoofdstation van de Engelsche haringvisscherg. De haven is slechts voor kleine schepen toegankelijk f en de stad wordt door eenige bolwerken verdedigd. Eene brug, in 1854 gebouwd, verbindt de stad met hare voorstad Little Yamouth op den regter oever van de Yare.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018