Yarkand betekenis & definitie

Yarkand of larkand, de aanzienlijkste stad van Oost-Toerkistan en de bestuurszetel der evenzoo genoemde provincie, ligt op den weg van Indië door Opper-Azië naar Kasjgar, ter hoogte van 1175 Ned. el boven de oppervlakte der zee, op den linkeroever van de rivier Yarkand en 8 Ned. mijl van deze verwijderd, in eene goed bebouwde landstreek. De gemiddelde jaarlijksche warmtegraad komt er overeen, met die van de zuidelijke dalen der Alpen, maar het is er geweldig droog. De stad bestaat uit eene door de Chinezen aangelegde citadél, de Nieuwstad (Jani-sjar) geheeten, waar zich thans het paleis van den Emir verheft, die er een groot gedeelte des jaars zijn verblijf houdt, en de Oudstad, een onregelmatig gebouwd gedeelte, met morsige straten, die tevens zoo naauw zijn, dat men er zelfs geen karren bezigen kan. Voorts verdeelen 67 smalle kanalen met meer dan 200 goten het water der rivier door de stad, om er tot huiselijk gebruik te dienen, en op de vereenigingspunten der straten heeft men kleine vijvers gegraven, maar het water is kwalijkriekend en vuil.

De huizen zijn er meestal van in de zon gedroogde tigchelsteenen opgetrokken, en die der aanzienlijken bestaan uit een vierkant van woningen, door een hoogen muur omgeven. Tot de merkwaardigste gebouwen behooren er 120 moskeeën en scholen, 12 karavansera’s en eene bazar, waarin allerlei waren verkocht worden. De stad is door grachten en wallen omringd en van poorten voorzien. Het aantal inwoners wordt geschat op 80000. Deze behooren tot verschillende volken, maar zijn meerendeels Soennitische Mohammedanen. Aldaar werd den 2den Februarij 1874 het Engelsch-Indisch handelsverdrag gesloten met Dsjiti Sjahar, den vorst van Toerkistan.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018