Waaigat betekenis & definitie

Waaigat, een eiland in de Noordelijke IJszee, ligt tusschen Nova Zembla en de kust van Rusland en wordt door de Karische Straat van het eerste en door de Waaigatstraat van de laatste gescheiden. De naam is eene herinnering aan de zeetogten der Nederlanders in het laatst der 16de eeuw ter opsporing van den noordoostelijken doortogt, welke in 1879 door de „Vega" gevonden werd. Linschoten zeilde in 1594 met „De Zwaan” en de „Mercurius” door de Waaigatstraat, en in het volgende jaar deed hij een dergelijken togt met Barendsz en Heemskerk.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018