Waagen betekenis & definitie

Waagen (Gustav Friedrich), een verdienstelijk kunstkenner, geboren te Hamburg den 11den Februarij 1794, sleet de dagen zijner jeugd te Dresden en te Waldenburg, studeerde te Breslau, trad in 1813 als vrijwilliger in Pruissische dienst, en wijdde zich na den veldtogt te Breslau, Dresden, Heidelberg en München aan de beoefening der wijsbegeerte en geschiedenis, volbragt eene reis naar de Nederlanden en maakte zich bekend op letterkundig gebied door zijn geschrift: „Ueber Hubert und Johann van Eyck (1820)”. In 1823 werd hij naar Berlijn geroepen, om er deel te nemen aan het in orde brengen van het muséum. In 1824 reisde hij met Schinkel in Italië en bezocht Napels, en in 1838 vervaardigde hij als opvolger van Hirt een catalogus van het muséum van schilderijen te Berlijn, waarvan hij in 1830 directeur werd.

Van zijne geschriften vermelden wij: „Hofrath Hirt als Forscher über die Geschichte der neuern Malerei (1832)”, — „Kunstwerk und Könstler in England und Paris (1837—1839, 3 dln, — ook in het Engelsch vertaald)”, — „Kunstwerke und Künstler in Deutschland (1843— 1845, 2 dln)”, — „Rubens und Rafael”, — „Schinkel, — „Handbuch der deutschen und niederländischen Malerschulen (1862)”, — „Die Gemäldesammlung der kaiserlichen Eremitage zu St. Petersburg (1864)”, — „Die vornehmsten Kunstdenkmäler in Wien (1866—1867, 2 dln)”, — en „Kleine Schriften (1875)”. Hij deed onderscheidene reizen naar Engeland, Frankrijk en Rusland, en overleed te Kopenhagen den 15den Julij 1868.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018