Ueberlinger See betekenis & definitie

Ueberlinger See is de naam van een gedeelte der Bodensee (zie aldaar). Aan haren oever verheft zich het stadje Ueberlingen met een middeneeuwsch voorkomen, 5 kerken, een groot ziekenhuis, eene stadsboekerij van 30000 deelen, eene waterleiding, eene hoogere burgerschool, eene nijverheidsschool, een kabinet voor natuurlijke historie, een weeshuis, eene klokken- en ijzergieterij, eene brandspuitenfabriek, veel wijnbouw, eene bad-inrigting, stoomvaart, eene groote vruchtenmarkt en omstreeks 4000 inwoners. Bezienswaardig is er de groote kerk met 5 beuken, veel kunstgewrochten en eene zware klok, — het stadhuis met fraai snijwerk in hout en de stadskanselarij.

Deze stad heette in de dagen der Oudheid Iburinga; zij behoorde in de middeneeuwen tot het hertogdom Zwaben en werd in 1268 eene vrije rijksstad. In den Dertigjarigen Oorlog werd zij in 1632 door Bernhard von Weimar veroverd, in 1634 door de Zweden onder Horn te vergeefs belegerd, in 1643 door de Zweden geplunderd, in Mei 1644 door de Beijersche troepen na eene belegering van vier maanden ingenomen en in 1647 overgegeven aan de Zweden, die haar na den Vrede van Münster ontruimden. In 1803 werd zij toegewezen aan Baden.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018