Ueberweg betekenis & definitie

Ueberweg (Friedrich), een verdienstelijk beoefenaar der wijsbegeerte en geboren den 22sten Januarij 1826 te Leichlingen in Rijn-Pruissen, studeerde te Göttingen en te Berlijn, en werd in 1851 leeraar aan eene school te Elberfeld, daarop privaatdocent te Bonn, en in 1860 buitengewoon en in 1867 gewoon hoogleeraar in de wijsbegeerte te Königsberg, waar hij den 9den Junij 1871 overleed. Hij heeft zich bekend gemaakt door zijn „System der Logik (1857; 4de druk, 1874)” en vooral door zijn „Grundrisz der Geschichte der Philosophie (1863—1866, 3 dln; 5de druk, 1877)”. Ook bekroonde de Académie van Wetenschappen te Weenen zijn geschrift: „Ueber die Echtheit und Zeitfolge der Platonischen Schriften (1861)”.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018