Ubach betekenis & definitie

Ulbach (Louis), een verdienstelijk Fransch romanschrijver, geboren den 7den Maart 1822 te Troyes, studeerde te Parijs en deed in 1844 een bundel lierdichten onder den titel: „GIoriana” in het licht verschijnen. Vervolgens schreef hij in verschillende dagbladen en leverde in den „Figaro” de hekelbrieven : „Lettres de Ferragus”, doch de regtbank deed hem boeten voor zijne vrijmoedigheid. Van zijne romans vermelden wij: „L’homme au Louis d’or (1854)”, — „Les roués sans le savoir (1856)”, — „La voix du sang (1858)”, — „Françoise (1862)”, — „Le mari d’Antoinette (1862)”, — „Pauline Foucault (1864)’’, — „Le parrain de Cendrillon (1865—1867,2 dln)”, — „Histoire d’une mère et de ses enfants (1874)”, — „La princesse Morani (1875)”, — „Magda (1876)”, — en „La comtesse de Tyrnau (1876)”.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018