Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Gepubliceerd op 14-08-2018

Rust

betekenis & definitie

Rust (Johann Nepomuk), een verdienstelijk geneeskundige, geboren den 5den April 1775 te Jauemik in Oostenrijksch Silézië, studeerde te Weenen en werd achtervolgens hoogleeraar in de heelkunde te Krakau (1803), geneesheer aan het hospitaal te Weenen (1810), hoogleeraar aan de geneeskundige militaire school te Berlijn (1815), hoogleeraar aan de universiteit aldaar (1818), en arts bij den generalen staf (1822). Hij overleed op zijn landgoed in Silézië den 9den October 1840. Van zijne geschriften noemen wij: „Helkologie (1811, 2 dln; nieuwe druk 1837—1842)”, — „Arthrokakologie (1817)”, — en „Die ägyptische Augenentzünding (1820)”.