Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 14-08-2018

Religie

betekenis & definitie

Religie (godsdienst). Volgens hunne religie behooren van de bewoners der aarde, 406 millioen tot de belijders der Christelijke godsdienst namelijk 115 millioen Protestanten, 2071/2 millioen R. Katholieken en 831/2 millioen Grieksch-Katholieken. Het aantal niet-Christenen bedraagt 1017,9 millioen, namelijk 6,1 millioen Israëlieten, 195 millioen Mohammedanen, 698,8 millioen Boeddhaïsten en 118 millioen belijders van verschillende Heidensche godsdiensten. Zie voorts onder God.