Quaglio betekenis & definitie

Quaglio is de naam van een vermaard Italiaansch kunstenaarsgeslacht, afkomstig uit Luino aan het meer van Como, doch later te München gevestigd.

Domenico Quaglio, geboren te München den 1sten Januarij 1787, was gedurende elf jaar als decoratieschilder aan den schouwburg in zijne geboortestad werkzaam. Sedert 1819 wijdde hij zich aan het schilderen in olieverf, alsmede aan de graveerkunst, volbragt onderscheidene reizen door Duitschland, Frankrijk, de Nederlanden, Italië en Zwitserland, om de overblijfselen van middeneeuwsche bouwkunst gade te slaan en besteedde zijne laatste levensjaren aan de herstelling en versiering van den burgt Hohenschwangau, alwaar hij den 9den April 1837 overleed. hij was lid der Académiën te München en te Berlijn.

Hij leverde: „Sammlung merkwürdiger Gebäude des Mittelalters in Deutschland (1810, 3 dln)”, — „Ansichten merkwürdiger Gebäude in Münster (1811, 2 stukken)”, — en „Denkmäler der Baukunst des Mittelalters in Bayern (1816)”. — zijn broeder Lorenz Quaglio, geboren te München den 19den December 1793, bepaalde zich hij het genre en de lithographie en leverde veel voortreffelijks. Zijne doeken stellen tafereelen voor uit de middeneeuwen en uit het Beijersche hoogland. hij overleed den 15den Maart 1869.

Een andere broeder, Simon Quaglio, geboren te München den 23sten October 1795 en overleden den 8sten Maart 1878, behaalde als schilder en vooral ook als decoratieschilder grooten lof, — en zijn zoon Angelo drukt met goed gevolg de voetstappen van zijn vader.

Laatst bijgewerkt 14-08-2018