Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 09-08-2018

2018-08-09

Miskraam

betekenis & definitie

Miskraam is het ter wereld komen van eene onvoldragene en onontwikkelde vrucht. Zij valt bij den mensch tusschen de tweede en vijfde maand der zwangerschap. Na dien tijd gaat zij over in eene ontijdige verlossing.

De kenmerken van den aanvang eener miskraam zijn gewoonlijk loozingen van gestold bloed, gevolgd door periodieke pijnen in de lenden en den buik. De aanleiding tot eene miskraam ligt dikwijls in hevige gemoedsaandoeningen, overmatige vermoeienis, algemeene zwakte, uitwendige beleedigingen enz., alsmede in den ziekelijken toestand der vrucht.