Maalstroom betekenis & definitie

De Maalstroom of Moskoëstroom, aan de kust van Noorwegen op 68° N. B., is van ouds berucht. Eene reeks van kleine eilanden, de Loffoden genaamd, loopt hier van de kust zuidwestwaarts naar zee en vormt eene van kanalen doorsnedene landtong, aan wier uiteinde zich de eilanden Väroe en Röst bevinden. In het midden van het kanaal, hetwelk die beiden scheidt, verrijst de Moskoë-klip, waarnaar de stroom genoemd is. Wanneer nu de vloed van het zuiden naar het noorden rolt, verdeelt hij zich bij de Loffoden in 2 takken.

De westelijke zet zijn loop voort, doch de oostelijke stuit tegen het land. Hierdoor wordt het water opgezet en zoekt een uitweg door zoo even vermeld kanaal, waar het tegen den stroom inloopt. Plaatselijke omstandigheden werken mede, om aan die ontmoetende stroomen eene cirkelvormige beweging te bezorgen, en zoo ontstaat de Maalstroom. Dat deze voor groote schepen gevaarlijk zou wezen, is in strijd met de waarheid; zelfs begeven zich vele visschersvaartuigen derwaarts.

Laatst bijgewerkt 09-08-2018