Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Gepubliceerd op 09-08-2018

Logogryph

betekenis & definitie

Logogryph, afkomstig van de Grieksche woorden λϐγος (rede) en γϱῖφος (raadsel), is eene raadselachtige omschrijving, waardoor men laat raden naar een woord, uit welks letters men andere woorden heeft gevormd, wier beteekenis men eenigermate opgeeft, terwijl tevens vermeld wordt, welke plaats de letters van deze woorden in het te vinden woord bekleeden. Eene halve eeuw geleden vond men er vooral in boeken, voor de jeugd bestemd, waar zij dienden om de scherpzinnigheid der lezers en lezeressen op de proef te stellen.