Jacobson (Heinrich Friedrich) betekenis & definitie

Jacobson (Heinrich Friedrich), een uitstekend Duitsch regtsgeleerde, geboren te Mariënwerder den 8sten Junij 1804, studeerde te Königsberg, Berlijn en Göttingen en vestigde zich daarna te Königsberg, waar hij in 1831 buitengewoon en in 1836 gewoon hoogleeraar in de regten werd.

Hij onderwees er Duitsch regt, procèsregt en Kerkelijk regt, en bepaalde zich in zijne geschriften vooral bij dit laatste. Hij leverde: „Kirchenrechtliche Versuche (1831—1833, 2 dln)”, — „Geschichte der Quellen des Kirchenrechts des preuszischen Staats (1837—1844, 3 dln)”, — „Das evangelische Kirchenrecht des preuszischen Staats und seiner Provinzen (1864—1866, 2 dln)”,— en onderscheidene brochures over aangelegenheden van den dag. Hij overleed te Königsberg den 29sten Maart 1868.

Laatst bijgewerkt 08-08-2018