Jäck betekenis & definitie

Heinrich Joachim Jäck, bibliograaf en geschiedschrijver, geboren den 30sten October 1777 te Bamberg, studeerde in de godgeleerdheid en trad in 1796 in de abdij Langheim in de Benedictijner orde. Nadat hij reeds in genoemd klooster het bestuur had gehad over de boekerij, werd hij na de opheffing der kloosters in 1803 benoemd tot Koninklijk bibliothecaris bij de bibliotheek van het voormalig vorstendom Bamberg. Als zoodanig maakte hij zich zeer verdienstelijk en overleed den 26sten Januarij 1847.

Hij schreef: „Geschichte Bambergs (1806—1809, 4 dln)”, — „Bamberg und dessen Umgebung (1812—1819, 3 jaargangen)”, — „Pantheon der Literatur Bambergs (1812—1815)”, — „Neueste Kunde des Königreichs Bayern (1820, in het 13de dl der „Allgemeine Länderund Völkerkunde”)”, — „Reize nach Wien, Triest, Venedig, Verona und Innsbrück (1822—1824, 4 dln)”, — „Reize durch Frankreich, England und die beiden Niederlande (1826, 2 dln)”, — „Taschenbibliothek der wichtigsten und interessantsten Seeund Landreisen (1827—1836, 87 dln)”, — „Der Obermainkreis, historisch, statistisch, topographisch und geographisch beschrieben (1829—1830, 6 stukken)”, — en „Gallerie der Klöster Deutschlands (1831—1832, 2 dln)”.

Laatst bijgewerkt 08-08-2018