Jachmann betekenis & definitie

Eduard Karl Emanuël Jachmann, een verdienstelijk Pruissisch zee-officier, werd geboren te Dantzig den 2den Maart 1822. Vriendschappelijke betrekking van zijne ouders met den Deenschen generaal Bille wekte bij hem reeds vroeg de neiging tot de zeedienst. Nadat hij het gymnasium te Mariënwerder bezocht had, deed hij in 1839 tot 1844 zijne eerste reis als scheepsjongen en matroos op een Pruissisch koopvaardijschip.

Gedurende de volgende 4 jaren diende hij op de korvet „Amazone”, gekommandeerd door den Deenschen zee-officier, baron von Dircking-Holmfeld, waarmede hij de Middellandsche Zee en de kust van Amerika bezocht. Reeds in 1845 was hij benoemd tot luitenant der Pruissische marine en behoorde na dien tijd gedurende 30 jaren tot de officieren der Duitsche vloot.

In 1849 werd hij kommandant eener kanonneerboot, bekleedde die betrekking tot in 1852 en zag zich toen geplaatst bij het ministérie van Marine te Berlijn. Nadat hij zich hier met de administratie had bekend gemaakt, volbragt hij in 1853—1854 als eerste luitenant op de „Gefion” eene reis naar Zuid-Amerika, West-Indië en Noord-Amerika onder het bevel van commodore Schröder. Na zijn terugkeer was hij werkzaam als opperbestuurder van de werf te Dantzig, en werd daarna tot korvetkapitein bevorderd. Nadat hij voorts in 1857—1859 bij de pas-opgerigte admiraliteit was werkzaam geweest, werd hij in laatstgenoemd jaar kapitein ter zee, en nam tot 1862, als kommandant van het fregat „Thetis”, deel aan de Pruissische expeditie naar China. Daarna werd hij chef van het Stationskommando der Oostzee te Dantzig, en leverde den 17den Maart 1864 der Deensche vloot een gevecht bij Jasmund (Rügen), waarna hij bevorderd werd tot schout-bij-nacht.

Gedurende de volgende 3 jaren was hij chef van het marinestation te Kiel en van het oefenings-eskader in de Noord- en Oostzee. In 1867 werd hij voorzitter van het ministérie van Marine en in 1868 vice-admiraal. Hij bragt in die betrekkingen veel belangrijks tot stand, en toen de vloot van Pruissen overgedragen werd aan het Duitsche Keizerrijk, zag Jachmann zich in 1872 benoemd tot opperbevelhebber der zeemagt van Duitschland. Trouwens in 1870 en 1871 had hij reeds dienst gedaan als opperbevelhebber der Noordzee-vloot. Hij is mede de schepper der Duitsche zeemagt.

Laatst bijgewerkt 08-08-2018