Haarkies betekenis & definitie

Haarkies, ook gedegen nikkel, milleriet en zwavelnikkel genaamd, bestaat uit 64,8% nikkel en 35,2% zwavel en kristalliseert in naaldvormige, zeszijdige zuiltjes met rhomboëdrische uiteinden. Het is schelpachtig op de breuk; zijne hardheid bedraagt 3 tot 4, en zijn soortelijk gewigt 6,2. Het is broos, van dezelfde kleur als messing, somtijds grijs of blaauw aangeloopen, en smelt voor de blaasbuis op houtskool tot eene zwarte korrel.

Het lost op in salpeterzuur en salpeterzoutzuur met eene groene kleur. Men vindt het in aders en gangen in gneis en graauwak, zoowel in Engeland als in Duitschland. Het komt echter zelden voor.

Laatst bijgewerkt 08-08-2018