Fabianus betekenis & definitie

Fabianus (St), ook Fabius en Flavianus genaamd Fabianus was bisschop te Rome van 235 tot 250, en behoorde tot de martelaars ten tijde der vervolging onder Decius. Hij was een voortreffelijk kerkvorst, en van hem wordt vermeld, dat hij Rome in 6 diaconaten verdeeld , keizer Philippus met zijn zoon gedoopt, 4 conciliën te Rome gehouden en verkondigers des geloofs naar Gallië gezonden heeft. Zijn geschrift over den ketter Privatus is verloren gegaan.

De verordeningen, die zijn naam dragen en door Gratianus gedeeltelijk opgenomen zijn, beschouwt men als onecht. Tegelijk met hem heeft St. Sebastianus den marteldood geleden; beider gedenkdag valt op den 20sten Januarij.

Laatst bijgewerkt 07-08-2018