D’arcet betekenis & definitie

D’arcet (Jean Pierre Joseph), een uitstekend Fransch scheikundige, geboren te Parijs den 31sten Augustus 1777, overleden den 2den Augustus 1844, studeerde in de wis- en natuurkunde en ontving in 1801 eene betrekking bij de munt, waarna hij zich ijverig bezig hield met technische chemie.

Men is aan hem belangrijke verbeteringen verschuldigd in het vervaardigen van buskruid, van stalen wapentuig, van suiker uit kastanjes, in het zamenstel van legéringen, alsmede de ontdekking van de kunstmatige bereiding van soda uit keukenzout, de bereiding van beenderengelei enz., terwijl hij talrijke gezondheidsmaatregelen heeft aanbevolen voor hospitalen, wasch-inrigtingen, goudsmederijen, zeepziederijen en andere fabrieken. Het naar hem genoemde D'Arcet-metaal (Newton-metaal) bestaat uit 3 deelen tin, 5 lood en 8 bismuth en smelt bij 95°C. Zijne opstellen zijn meestal opgenomen in de „Annales de chimie et de physique” en in de „Annales d’hygiène publique”, — Ook zijn zoon Félix (geboren in 1807 en overleden den 18den December 1846) heeft zich als scheikundige verdienstelijk gemaakt.

Laatst bijgewerkt 06-08-2018