Dach betekenis & definitie

Dach (Simon), een Duitsch dichter der 17de eeuw, geboren te Memel den 29sten Julij 1605, bezocht onderscheidene scholen, studeerde te Königsberg, werd er in 1633 collaborator aan de domschool, daarna conrector en in 1639 hoogleeraar in de dichtkunst aan de universiteit. Van den Grooten Keurvorst, die hem tot deze betrekking benoemde, ontving hij vervolgens het landgoed Kuxheim ten geschenke. Na den dood van zijn vriend Robert Roberthin (1648) verviel hij tot eene onherstelbare zwaarmoedigheid, en na jaren sukkelens overleed hij te Königsberg den 15den April 1659. Zijne geestelijke liederen, die van eene innige vroomheid, en zijne overige gedichten, die van eene kinderlijke naïeveteit getuigen, zijn in onderscheidene bundels in het licht verschenen.

Laatst bijgewerkt 06-08-2018