Cabinet-noir betekenis & definitie

Cabinet-noir of „het zwarte kabinet” noemde men in de dagen van Lodewijk XIV eene inrigting, die met de posterijen in verband stond en ten doel had, om aan de regéring inzage te verschaffen in de brieven van particulieren. Men verstond er de kunst, om de brieven zóó behendig te openen en weder digt te maken, dat de geadresseerden er niets van bemerkten. Gedurende de omwenteling werd dit „cabinet” vooral op aandringen van Mirabeau opgeheven, maar in de dagen van Napoleon I hersteld.

Ook Lodewijk XVIII en Karel X hebben het in stand gehouden. Intusschen werd door zulk eene schennis van het geheim der brieven het regtsgevoel der burgers op eene grievende wijze beleedigd, terwijl dergelijke maatregelen toch ontoereikend waren, om staatkundige aanslagen te verhoeden.

Laatst bijgewerkt 02-07-2018