Bolton betekenis & definitie

Bolton, wegens de omringende moeras­sen , en om het van andere plaatsen van dien naam te onderscheiden, doorgaans Bolton- le-Moors geheeten, is eene belangrijke En­gelsche fabriekstad in Lancaster, niet ver van Manchester en telt ruim 70.000 inwoners. Zij wordt door het riviertje de Croal in Groot en Klein-Bolton verdeeld.

Zij bezit onderscheidene fraaije gebouwen en is door het Bolton-Kanaal met Manchester, door spoorwegen met Liverpool, Burnley, Bury en Manchester verbonden. Bleekerij en katoendrukkerij vereischen er 13.000, en de ijzergieterij 4000 werklieden. Highs, Hargreaves en Crompton, die belangrijke machi­nes voor de katoenspinnerij hebben uitge­vonden, waren inwoners van deze stad.

Gepubliceerd op 19-03-2018