Bölte (Amalia Charlotte Elise Mariane) betekenis & definitie

Bölte (Amalia Charlotte Elise Mariane), doorgaans Amely genoemd, eene Duitsche schrijfster, werd geboren den 6den October 1814 te Rehna in Mecklenburg-Schwerin. Zij genoot eene zorgvuldige opvoeding en werd, na den dood van haren vader, op 17-jarigen ouderdom gouvernante bij eene adellijke familie. In 1839 begaf zij zich naar Engeland, waar zij zich met ijver toe­legde op de kennis der Engelsche taal- en letterkunde, en schreef vervolgens onder den pseudoniem Amely in de “Grenzboten”.

In 1852 keerde zij naar Duitschland terug en vestigde zich te Dresden. Haar roman “Visitenbuch eines deutschen Artzes in Londen” maakte grooten opgang en werd achtervolgd door “Eine deutsche Palette in Londen” enz. Voorts gaf zij eenige merkwaardige biographische romans, zooals “Frau von Stael”, Juliane von Krüdener”, “Winckelmann”, "Vittorio Alfiéri” enz., alsook een “Frauenbrevier (3de uitgave 1864)”.

Gepubliceerd op 19-03-2018