Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-05-2013

2013-05-13

Registergoed

betekenis & definitie

Een registergoed is een goed waarbij de overdracht of vestiging door middel van inschrijving in de openbare registers noodzakelijk is.

Indien een persoon een woning koopt, kan hij ingevolge artikel 5:1 van het Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt als eigenaar van de woning. Aangezien een woning in het recht wordt beschouwd als een onroerende zaak ingevolge artikel 3:1 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de koper door natrekking tevens eigenaar van de bestanddelen rondom zijn nieuwe woning. Hierbij kan er worden gedacht aan bijvoorbeeld beplantingen rondom de woning die duurzaam met de grond zijn verbonden. Voorts wordt de eigenaar van de woning ook eigenaar van de grond waarop de woning is gebouwd. Een woning is echter ook een registergoed en derhalve dient er een akte te worden opgemaakt die vervolgens moet worden ingeschreven in de openbare registers. Deze inschrijving is noodzakelijk voor de overdracht van de woning, of voor de vestiging van een bepaald recht.