Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 12-06-2013

2013-06-12

Privaatrechtelijke dienstbetrekking

betekenis & definitie

Er is sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking wanneer de arbeidsovereenkomst is gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek.

Indien een werkgever besluit een sollicitant aan te nemen, komt er in beginsel een arbeidsovereenkomst tot stand op grond van het Burgerlijk Wetboek. Het staat de partijen in beginsel vrij om te bepalen hoe zij invulling zullen geven aan de arbeidsovereenkomst. Uiteraard dienen de partijen zich hierbij te houden aan hetgeen de wet heeft voorgeschreven. Indien een persoon werkzaam is in het bedrijfsleven, is er in beginsel sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen de werknemer en de werkgever. Een andere mogelijkheid zou zijn dat er een publiekrechtelijke dienstbetrekking tot stand zou komen tussen partijen, al is hier in het bedrijfsleven geen sprake van. De privaatrechtelijke dienstbetrekking is gebaseerd op artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek; leidend hierbij zijn de arbeid, het loon en de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer.