Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 09-06-2013

2013-06-09

Arbeidsovereenkomst

betekenis & definitie

De arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen de werkgever en de werknemer, om op deze wijze de gelijkheid tussen beide partijen te waarborgen.

Indien een bedrijf besluit een sollicitant aan te nemen, zal er in beginsel een arbeidsovereenkomst tot stand komen tussen beide partijen. In deze arbeidsovereenkomst staat het de partijen vrij om een invulling te geven aan de inhoud. Uiteraard dienen partijen zich hierbij te houden aan de wettelijke kaders. Bij een arbeidsovereenkomst zijn de drie belangrijkste punten: de arbeid, het loon en de gezagverhouding. Uiteraard dient de werknemer arbeid te leveren, al moet de werkgever er voor zorgen dat er voldoende arbeid is. Indien de werknemer zijn arbeid verricht zoals tussen beide partijen is overeengekomen, zal de werkgever aan het eind van de maand het loon uitkeren. Voorts bestaat er een zogenaamde gezagsverhouding tussen werknemer en werkgever; deze gezagsverhouding impliceert dat de werkgever bevoegd is om aanwijzingen te geven aan de werknemer, en dat de werknemer gevolg dient te geven aan redelijke voorschriften van de werkgever.