Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 09-06-2013

2013-06-09

Passende arbeid

betekenis & definitie

Een werknemer zal passende arbeid moeten verrichten indien hij niet in staat is zijn bedongen arbeid te verrichten.

Indien een bedrijf besluit een sollicitant aan te nemen, zal er in beginsel een arbeidsovereenkomst tot stand komen tussen de partijen ingevolge artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek. Het staat beide partijen vrij om de inhoud van de arbeidsovereenkomst te bepalen. Uiteraard dienen de partijen hierbij binnen de kaders van de wet te blijven. Gedurende werktijd kan er een dusdanig ongeval plaatsvinden, waardoor de werknemer niet meer in staat is zijn werkzaamheden te verrichten. In de meeste gevallen zal een rustperiode er voor zorgen dat de werknemer wederom zijn werkzaamheden kan hervatten; het kan echter zo zijn dat de werknemer rustig aan moet beginnen. In een dergelijk geval zal de werkgever in samenspraak met de werknemer moeten zoeken naar passende arbeid. De passende arbeid moet zo veel mogelijk lijken op de bedongen arbeid zoals die staat omschreven in de arbeidsovereenkomst. Deze maatregelen moeten de werkgever en werknemer nemen in het kader van de re-integratie van de werknemer.