Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 13-11-2012

2012-11-13

Pleidooi

betekenis & definitie

In een pleidooi zet een advocaat of gemachtigde van een partij in een juridisch geschil uiteen hoe de rechter volgens hem zou moeten oordelen.

Het pleidooi wordt ook wel een verdedigingsrede genoemd. Het pleidooi van een advocaat of gemachtigde wordt uitgewerkt in een pleitnota die vervolgens aan de rechtbank wordt overlegd. Tijdens de behandeling van de zitting krijgt de advocaat of gemachtigde het woord van de rechter om zijn pleidooi uiteen te zetten. De bedoeling van het pleidooi is om ervoor te zorgen dat de rechter overtuigd raakt van hetgeen de advocaat of gemachtigde naar voren heeft gebracht. De pleidooien zijn in alle rechtsgebieden van toepassing. In het civiele- en bestuursrecht blijven de advocaten en gemachtigden over het algemeen zitten tijdens het houden van het pleidooi. In het strafrecht is het echter gebruikelijk dat de advocaat van de verdachte gaat staan tijdens zijn pleidooi.