Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 26-06-2013

2013-06-26

Inspanningsverbintenis

betekenis & definitie

Bij een inspanningsverbintenis is het van belang dat een der partijen zich voldoende inspant om het beoogde resultaat te behalen.

Indien twee of meerdere partijen met elkaar in onderhandeling treden over de verkoop van bepaalde goederen, beogen zij in beginsel een overeenkomst ingevolge artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek. De wetgever heeft bepaald dat het de partijen vrij staat om de inhoud van een overeenkomst te bepalen. Uiteraard mag de inhoud niet in strijd zijn met hetgeen de wet voorschrijft. Uit een overeenkomst kunnen er verscheidene rechten en verplichtingen ontstaan voor beiden partijen. Zo kan het zijn dat een overeenkomst een zogenaamde inspanningsverbintenis met zich meeneemt. Bij een dergelijke verbintenis is het van belang dat een der partijen zich voldoende inspant om het beoogde resultaat te behalen. Indien het resultaat niet wordt behaald, kan het gevolgen hebben voor een van de partijen. Het is echter lastig om aan te tonen dat een partij onvoldoende inspanningen heeft getoond. Bij een inspanningsverbintenis kan er worden gedacht aan een advocaat die de belangen van zijn cliënt behartigd.