Winish Ganesh

Fractiemedewerker Tweede Kamerfractie PvdA

Gepubliceerd op 05-12-2012

2012-12-05

Discretionaire bevoegdheid

betekenis & definitie

Met discretionaire bevoegdheid wordt er aangegeven dat een bestuursorgaan (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders) een bepaalde mate van beleidsvrijheid heeft bij het nemen van een besluit.

De discretionaire bevoegdheid vloeit voort uit de beleidsregels die een bestuursorgaan zelf opstelt. De bevoegdheid tot het vaststellen van deze beleidsregels staat geregeld in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht. Discretionaire bevoegdheid wordt ook wel aangeduid als de beleidsvrijheid voor bestuursorganen. Discretionaire bevoegdheid komt in bepaalde gevallen toe aan rechters, dit is het geval in het bestuursrecht. De discretionaire bevoegdheid komt de bestuursrechter toe op grond van artikel 8:69 lid 2 en 3 van de Algemene wet bestuursrecht. Uit deze artikelen blijkt dat de bestuursrechter een bepaalde mate van vrijheid heeft, zo kan hij ambtshalve de rechtsgronden en de feiten aanvullen. Wanneer de rechter de discretionaire bevoegdheid van een bestuursorgaan toetst in een juridisch geschil, dient hij dit terughoudend te toetsen.